O Bwindi Orphans

Bwindi Orphans je jeden zaměstnanec, asi desítka obětavých dobrovolníků v České republice a dva spolupracovníci v Ugandě. Organizace vznikla v roce 2006 jako občanské sdružení, od 1.1.2014 je registrována jako obecně prospěšná společnost a sídlí ve Střelicích u Brna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZákladem je, že všechny peníze od českých rodičů míří přímo dětem. Na pokrytí nezbytných provozních nákladů sbíráme peníze nezávisle. Část provozního fondu tvoří přispěvky jednotlivců a část se snažíme vydělat prodejem rukodělných výrobků rodin podporovaných dětí. Naděje vkládáme do rozvoje společnosti Bwindi Coffee s.r.o., aby byla schopna svou obchodní činností udržet neziskovou organizaci při životě