Jednorázové příspěvky

Do projektu přijímáme děti z nejchudších rodin a to znamená, že žijí doma ve velmi nuzných podmínkách. Během školních prázdnin není doma ani dost jídla. Spí se na zemi na rohoži a není se čím přikrýt. Rodiny nemají na opravu střechy nebo rozpadajícího se domku. HIV pozitivní děti potřebují speciální výživu a kde na to vzít peníze? Není z čeho koupit potřebné vybavení, když děti nastupují na internátní školu. Jednorázovým finančním darem jednu takovou situaci vyřešíte.


Koza
koza

Potřebná částka: 2 000 Kč

v.s.: 5001

Koza funguje v Ugandě podobně jako spořící účet v Česku. Je to majetek, který pro chudou rodinu znamená, že mají řešení pro případ, že přijde neplánovaný výdaj.


Slepice

slepice

Potřebná částka: 350 Kč

v.s.: 5002

Maso je v chudých rodinách velká vzácnost a někteří se k němu dostanou jen jednou do roka.


Aktivity o prázdninách a během volna
aktivity

Potřebná částka: libovolný příspěvek

Číslo účtu: 2600990422/2010

v.s.: 5003

Děti znají cestu do školy, školní výuku, domácí práce a práci na poli. A pokud nejsou ve škole a nemusí pomáhat doma, toulají se po návsi. Abychom dětem nabídli smysluplné trávení volného času, využíváme budovu, kterou postavila společnost Bwindi Coffee za podpory České rozvojové agentury. Máme zde bezpečně uskladněné míče, dresy, kopačky, švihadla a pumpičky, které si mohou půjčit cestou na hřiště. Máme elektřinu, stoly a židle, půjčujeme knihy – můžou tu číst a učit se. Pořádáme přednášky a plánujeme promítání dokumentárních filmů.


Oprava domku
plech

Vlnitý plech na střechu: 350 Kč/kus
Trámy a hřebíky na opravu malé střechy: 1.300 Kč
Cement: 350 Kč/pytel
Dveře: 900 Kč

Číslo účtu: 2600990422/2010

v.s.: 5004

Chudé rodiny žijí v jednoduchých a chatrných domcích, které se během sezony dešťů velmi často poškodí. Materiál na opravu se musí koupit a na to peníze nemají.


Zásoba jídla na prázdniny

jídlo

Částka za dávku 2 500 Kč

  • kukuřičná mouka (posho) 50 kg,
  • fazole 20 kg,
  • olej a sůl

Číslo účtu: 2600990422/2010

v.s.: 5005

Během školního roku dostávají děti pravidelně ve škole vydatný oběd. Kukuřičná kaše (posho) a fazolová omáčka jim dají vše, co ke zdravému vývoji potřebují. Prázdniny však pro mnohé představují hrozbu, že doma nebude co jíst.


Pobyt na internátě
vzdělání

Potřebná částka: 3500 Kč

Číslo účtu: 2600990422/2010

v.s.: 5006

Děti bez rodičů sice žijí u příbuzných, ale jejich pozice v náhradních rodinách není vždy dobrá.
Rodinu nepřesvědčíme, aby dítě začali mít rádi a zacházeli s ním slušně. V těchto případech je jediným řešením umístit dítě na internát. Internátní je také poslední ročník základní školy a všechny školy vyšší.


Matrace

matrace

Potřebná částka: 1500 Kč

v.s.: 5007

V chudých domcích se spí většinou jen na rohoži na zemi. Matrace, povlečení a deka poskytnou úžasné pohodlí a teplo a moskytiéra velmi potřebnou ochranu proti všudypřítomné malárii.


Vybavení na internát
matrace

Potřebná částka: 2700 Kč

matrace, povlečení, deka a moskytiéra, plechový zamykací kufr, kanystr na vodu, kbelík, ručník a mýdlo.

Číslo účtu: 2600990422/2010

v.s.: 5008


Speciální výživa pro HIV děti
HIV

Potřebná částka: 6600 Kč

v.s.: 5009

V projektu máme mnoho sirotků, kterým rodiče zemřeli v mladém věku, tedy velmi pravděpodobně na AIDS. Momentálně máme prokazatelně 7 HIV pozitivních dětí. Samotná léčba je díky pomoci zahraničních humanitárních organizací zdarma, ale dětský organismus je potřeba udržovat co nejsilnější, aby léčbu zvládl. Pomáhá speciální jídelníček nad rámec školního oběda.