Vzdělávací centrum

Vzdělávání ve státních základních školách v Ugandě je bezplatné. Ve státních školách je však nedostatek dobrých učitelů a přebytek žáků. Úroveň vzdělávání ve státních základních školách je obecně horší. Šanci na kvalitní vzdělání mají děti ve školách soukromých.

Nejideálnější by bylo provozovat vlastní soukromou školu, která by byla jen dle našich představ a sloužila těm nejchudším dětem ve vesnici. Náš sen o takové škole se rozplynul pro jeho finanční náročnost. Navíc k cestě za soukromou školou by nás čekalo i mnoho administrativních překážek, které bychom jako cizinci stojící mimo místní politickou reprezentaci jen stěží mohli překonat.

Jako nejschůdnější řešení se tedy jeví vybudování vzdělávacího centra, které bude mimo oficiální vzdělávací systém. Centra, které nebude závislé na momentální politické lokální situaci. Centra, kam budou děti docházet po školní výuce.

Centrum bude dětem zejména:

• poskytovat prostor a čas na přípravu do školy a pomoc s úkoly do školy,
• nabízet základní školní učebnice a dalších knihy pro mimoškolní vzdělávání,
• nabízet základní potřeby pro výuku praktických řemeslných schopností,
• poskytovat odborný dozor nad dětmi v jejich volném mimoškolním čase,
• umožňovat pravidelné schůzky s našimi spolupracovníky Herbertem a s Medardem,
který tím pádem bude mít děti pod neustálým lékařským dohledem,
• poskytovat prostor k setkávání dětí, které jsou na základní a na střední škole a tím jim
rozšířit společenský rozhled a pomoci v dalším rozhodování,
• poskytovat čas a prostor pro zábavu – tanec, sport, malování apod.

Postupně, až bude vytvořená dostatečná infrastruktura, zřídíme přípojný bod sítě Internet a tím zajistíme další rozvoj možností vzdělávání dětí. Počítáme také s případným zapojením dobrovolníků z České republiky, kteří by se na zajištění chodu vzdělávacího centra podíleli.

Vzdělávací centrum bude také místem, kde se budou scházet matky, tety, babičky a další rodinní příslušníci sponzorovaných dětí, aby se vzájemně podělili o rukodělné schopnosti a dokázali vyrobené zboží co nejlépe nabízet na trhu.

V říjnu 2014 skončila naše veřejná sbírka na stavbu, vybavení a provoz vzdělávacího centra pro děti v Ugandě, v oblasti Bwindi. Vybrali jsme krásných 193.174,62 Kč. Vybraná částka nám však vystačila pouze na vybudování vodovodní přípojky, suchého WC a základové desky pro budovu.

Na vlastní stavbu potřebujeme dalších nejméně 500.000 Kč. Budeme vděčni za každý příspěvek zaslaný na účet č. 2600990422/2010, variabilní symbol 5001 – stavba.

Na této stránce můžete sledovat, jak se náš sen o vzdělávacím centru postupně naplňuje.

 

Naše představa   

v2-cam2

 

 

 

 

 

Co je už hotovo:

Vlastníme pozemek určený na stavbu centra

  

Na pozemku byla vybudována oddělená WC pro chlapce a dívky.

    

Máme přivedenou vodu

  

6. října 2015 byla podepsána smlouva na vybudování základů

     

8. října 2015 začaly terénní úpravy

   

26. října 2015 – postup prací

??????????????????????   ??????????????????????

18. prosince 2015 – základová deska hotova

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA