Podporujeme mě
žáci tercie Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací

Školné

2019: mám již zaplaceno
2020:  zbývá zaplatit 7500 Kč

Číslo účtu: 2600990422/2010
Vs:2149
Ss:5317