Má zájemce

Školné

2017: 5800 Kč, zbývá zaplatit 800 Kč
2018:  zbývá zaplatit 7500 Kč

Číslo účtu: 2600990422/2010
Vs:2115
Ss:5273