Start-up fond

Podpořte děti, které prošly kus cesty, ale ještě jednou potřebují pomocnou ruku

Naše organizace pracuje v Ugandě přes 10 let a po celou tuto dobu prošlo naším programem kolem 250 dětí. Mnohé z nich končí svá studia právě v této době a my zjišťujeme, že tyto prakticky již dospělé děti nemají k dispozici žádné pracovní vybavení ani peníze na ně. Nemají tak ani možnost, jak se začít samy živit. Uvítali jsme proto myšlenku jich samotných, vytvoření systému půjček, které jim pomohou se zahájením podnikání.

Na kolik takový začátek podnikání vyjde?

Uganda nepatří zrovna k nejlevnějším africkým státům, náklady se navíc s ohledem na inflaci rok od roku zvyšují. Podle typu řemesla naši absolventi potřebují šicí nebo pletací stroj, solární panel či baterie, kadeřnické vybavení a podobné. Půjčky se mírně liší podle typu profese, ale obecně se pohybují kolem 10 tisíc korun. V této sumě je započtený i tříměsíční pronájem malé místnosti v centru vesnice.

Jak tato podpora funguje?

Výška splátek a doba splácení půjčky jsou nastaveny tak, aby děti dokázaly pokrýt základní investice a po překonání počátečního období byly schopny splácet bez toho, aby to ohrozilo další provozování jejich činnosti. Půjčka je poskytována na dva roky a děti ji začnou splácet po prvních třech měsících.

Formálně s naší organizací děti a jejich rodinní zástupci uzavřou smlouvu, v níž je kromě údajů o výši půjčky a termínech splácení stanoveno, na co přesně budou finance použity. Po uplynutí dvou let a po splacení půjčky se peníze vrátí zpět do fondu a budou použity jako půjčka dalším, kteří ukončí učební obor a potřebují nastartovat.

Záruky?

Od dětí nevyžadujeme žádné pokuty za opožděné platby. Známe je z dob jejich studia a víme, v jakých podmínkách žijí a s čím vším se musí v životě poprat.

Pokud Vás tato forma pomoci zaujala, můžete přispět do fondu libovolnou částkou na bankovní účet 2600990422/2010, variabilní symbol 3010.

Budete-li se chtít dozvědět více informací o možnostech podpory start-up fondu, rádi Vám je poskytneme na adrese info@bwindiorphans.org či telefonicky + 420 602 595 073.