Dobrá zpráva z Buhomy?

Náš někdejší student a nyní náš nejvýznamnější spolupracovník v Ugandě Medard Ashaba byl zvolen v Buhomě (Bwindi) předsedou místní komunity (cca 10 000 obyvatel) s tím, že by to měl být právě on, kdo by měl být schopen komunitu vést správným směrem. Ta funkce je asi nejvíce srovnatelná s funkcí starosty u nás doma.

Medardovi k této funkci blahopřejeme. I tato volba místních obyvatel svědčí o tom, že Medard si vydobyl ve své rodné obci postavení, které je spojeno s jeho vážností a důvěrou místních obyvatel v něj.

Současně vyslovujeme ale také obavu, zda Medardova práce pro místní komunitu mu nebude brát čas a sílu pro spolupráci s námi. Medard bude vystaven novým úkolům a novým tlakům, které do současné doby nepoznal. Věříme, že se se situací vyrovná, a to nejen ve prospěch svůj a ve prospěch komunity, ale i ve prospěch (nebo alespoň bez negativních dopadů) činnosti naší organizace. Ono mít dobré vztahy s místní komunitou není také k zahození.

Koneckonců…Medardovo zvolení předsedou komunity je vlastně dalším úspěchem naší letité práce. Vždyť právě proto, aby se místním obyvatelům a jejich dětem dařilo lépe, jsme začali kdysi tamní děti podporovat.