Africký festival ve Dvoře Králové

Po celou dobu festivalu jsme v ZOO ve stánku Bwindi Orphans.

Africký festival 2019

zoo2019