PF 2015

PF2015_BWO

Děkujeme všem, díky nimž může projekt Bwindi Orphans pokračovat a pomáhat dětem v Ugandě. Přejeme klidné a pohodové svátky a úspěšný, ve zdraví prožitý, rok 2015.